• [email protected]
  • +90 533 489 70 44
  • 7/24 Açık
  • Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 Daire:4 Kat:3 Sibel Apt. 34381 - Şişli / İstanbul

Organik Ürün Sertifikası Nedir?


Organik ürün sertifikası nedir?

Çevre ile uyumlu bir üretim şekli olan organik üretim, çiftlik ve yerel kaynakların kullanımına dayanan, kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulduğu ve nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip sertifikalandığı üretim sistemidir. Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre kullanmamayı imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Bu şartlara uygun olarak üretimi yapılan organik ürünlerin her birine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen, uluslararası bağımsız denetleme şirketleri ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, “Organik Ürün Sertifikası” verir.

Kontrol ve Sertifikasyon şirketleri, Organik Tarım kanunu ve yönetmeliğinde belirlenen görevlendirme esaslarına göre kontrol ve sertifikasyonu yapar. Bu kanun ve yönetmelikte aynı zamanda kontrol organlarının kimler olabileceğini, hangi hususları yerine getirmeleri gerektiğini de belirlerler.

Organik ürün sertifikaları, ürünlerin yetiştiği arazinin toprak analizlerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama zincirindeki her safhasında gerekli şartlara uyulduğunu belgeler. Sertifikalama sisteminin 3 ayağı bulunuyor. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve bağımsız kontrol ve sertifikasyon şirketleridir.

Organik tarımın kontrol ve sertifikasyonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, 9 adet kontrol ve sertifikasyon şirketi tarafından yapılıyor: İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya, menşeli olan bu şirketleri IMO, ECOCERT, ETKO, SCAL, BSC, EKOTAR, ICEA, CERES ve ORSER oluşturuyor.

İç pazarda dükkanlarda, marketlerde ve hipermarketlerde satılan organik ürünlerin ambalajların üzerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın logosu ve yanında kontrol ve sertifikasyon şirketlerinin logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında kontrol ve sertifika şirketi tarafından kontrol edilip sertifikalandırıldığının yazı ile belirtilmesi gerekiyor. Ancak bu tanımlara uygun ambalajlarda satılan ürünler kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmış ve organik olan ürünledir.