• [email protected]
  • +90 533 489 70 44
  • 7/24 Açık
  • Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 Daire:4 Kat:3 Sibel Apt. 34381 - Şişli / İstanbul

Betatox Ürünümüzün ISO 9001 Kalite Belgesi


ISO 9001 KALİTE BELGESİ, işletmelerin sevk ve idaresinde tüm süreçlerin dokümante edildiği ve bu dokümantasyon yapısı içerisinde süreçlerin kayıt altına alındığı bir yönetim yaklaşımıdır. Bu belge ile ürünlerimizin sürdürülebilir ve tekrar edilebilir prosesler ile üretildiğini ve her ürünümüzün kayıt altına alındığını garanti ederiz.

ISO Nedir?

İsmi dilimize Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for Standardization) olarak çevrilen uluslararası teşkilatın adının kısaltması ISO’dur. 1947 yılında kurulmuş olup, Cenevre/İsviçre merkezlidir ve şu an itibariyle 150’den fazla ülkeden 164 kuruluşun üye olduğu bir organizasyondur.

Standardizasyon; icra edilen faaliyetlerle ya da üretilen ürünlerle ilgili bir standart oluşturmadır. ISO’nun amacı;

•          Uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak,

•          Entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında işbirliğini gerçekleştirmek olarak ifade edilebilir.

ISO’nun çeşitli mal veya hizmetler için farklı numaralarla, kendi teknik komiteleri tarafından oluşturulan standartları vardır. Bu standartlara yönelik sertifikalar; dünyanın birçok yerinde hizmet veren ve ISO tarafından tanınan firmalar aracılığıyla, sertifika alma başvurusu yapan şirketlere gerekli şartları sağlamaları durumunda verilir. ISO’nun standartlarına örnek olarak; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 13485 Medikal Sektörde Kalite Yönetim Sistemi gösterilebilir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzdeki şartlar göz önünde bulundurulduğunda; kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir kalite yönetim sisteminin uygulanması önemli bir konudur ve hatta olmazsa olmaz olarak ifade edilebilir. ISO 9000 serisi standartlar da, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olan standartlardır. ISO 9001:2015 Standardı; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Gereklilikler (Şartlar), olarak anılabilen ve ISO 9000 serisi kapsamında olan bir standarttır. ISO 9001:2015 Standardı, bir organizasyonun;

•          Müşteri ihtiyaçları ile yürürlükteki yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini göstermesi gerektiğinde,

Ve bu organizasyon;

•          Sistemin iyileştirilmesine yönelik süreçler ile müşteriye ve yürürlükteki yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğun güvence altına alınması da dâhil olmak üzere, sistemin etkili bir şekilde uygulanması vasıtasıyla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında,

bir kalite yönetim sistemi için gereklilikleri belirleyen bir standarttır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Nedir?

ISO’nun faaliyetlerine paralel olarak ülkemizde çalışmalar yapan ve ISO’ya üye olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) adında yetkili bir kuruluş bulunmaktadır. Ülkemizde hem TSE tarafından hem de yetkili özel firmalar tarafından standartlara ilişkin eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerden biri de; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi olarak anılabilen ve TSE tarafından verilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ile özel firmalar tarafından verilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’dir. Bu eğitimler 2-3 gün sürebilmektedir. Genellikle bu eğitimler ücretli olmaktadırlar. Bu eğitimlerin amacı kısaca; ilgili standardı tanıtmak ve önemli/gerekli hususları öğretmek olarak açıklanabilir.

TSE tarafından verilen bu temel eğitimin içeriği;

•          Revizyon süreci,

•          Yönetim sistemi standartlarının yapısı,

•          Kalite yönetimi ilkeleri,

•          Proses yaklaşımı,

o          PUKÖ Modeli,

o          Risk tabanlı düşünme,

•          Kalite yönetim sistemi standardı (TS EN ISO 9001:2015) şartları,

maddeleri ile açıklanabilir.

Özel firmalar tarafından verilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi içeriği ise;

•          Terminoloji,

•          Yüksek seviyeli yapı,

•          Proses yaklaşımı,

•          Risk tabanlı düşünme,

•          ISO 9000 serisi standartları,

•          Standart şartları,

•          Kalite anlayışı,

•          Dokümantasyon kavramı,

•          Süreksel ve süreli iyileştirme,

maddeleri ile açıklanabilir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Nedir?

Ülkemizde ISO 9001’in iç tetkikçi eğitimi kapsamında hem TSE tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, hem de özel firmalar tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi verilmektedir.

TSE tarafından verilen söz konusu eğitimin içeriği;

•          TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması,

•          TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı,

•          Tetkik Çeşitleri,

•          Tetkikin Faydaları,

•          Tetkikin Yönetimi,

•          Tetkikin Planlanması,

•          Soru Listelerinin Hazırlanması,

•          Tetkikin sonuçlandırılması ve rapor yazımı,

•          Tetkik görevlisi sorumlulukları,

•          Pratik ve örnek çalışmalar,

maddeleri ile açıklanabilir.

Özel firmalar tarafından verilen İç Tetkikçi Eğitimi içeriği ise;

•          Kalite yönetim ilkeleri terimler ve terminoloji,

•          Kalite yönetim sistemi,

•          Denetim tipleri, hedefleri, prosesi,

•          Denetçi nasıl olmalı, sorumlulukları,

•          Denetim öncesi faaliyetler, iç denetim planlama,

•          Soru listesi hazırlama, iç denetim gerçekleştirme,

•          Soru tipleri ve soru sorma,

•          İç denetim mizanseni, uygunsuzluk değerlendirme, denetim mizanseni bulgularının gözden geçirilmesi,

•          Uygunsuzluk ve iç denetim raporlama tekniği,

•          Düzeltici faaliyetler ve takip,

maddeleri ile açıklanabilir.

Focus keywords: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı.

Meta Açıklaması: Bu yazı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nden ve bu sistem ile ilgili bazı eğitimlerden bahsetmektedir.