• [email protected]
 • +90 533 489 70 44
 • 7/24 Açık
 • Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 Daire:4 Kat:3 Sibel Apt. 34381 - Şişli / İstanbul

Betatox Ürünümüzün GMP Belgesi


GMP BELGESİ, üretilen ürünlerin iç ve dış faktörlerden etkilenerek kirlenmesini önlemek ve azaltmak için işletme ile ilgili koruyucu önlemleri kapsar. Bu belge ile ürünlerimizin, üretim süreci başından tüketiciye ulaşana kadar sağlık, güvenlik ve çevre standartları dahilinde üretildiğini garanti ederiz.

GMP (İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI)
GMP İngilizce karşılığı; good manufacturing practices olarak belirtilmiştir. Türkçe karşılığı ise iyi üretim uygulamaları olarak verilmiştir. Konu başlığı;

 • İlaç
 • Tıbbi araçlar
 • Gıda
 • Kozmetik

gibi ürünlerin sağlıklı ve güvenilir ortamlarda üretilmesi ile ilgilidir.
Tüzüğün uygulamaya konması 2010 yılına tekabül etmektedir. Kozmetik tüzüğü olarak kabul edilmiştir. 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüzüğün dahilinde bulunan tüm kişi ya da kurumlara, birliğe üye bütün ülkelere, birliğe üye olacak aday ülkelere, kozmetikte iyi ürün uygulamaları sistemi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.
İmalat için bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.
GMP’nin genel şartlarının yerine getirilmesi, sistematik ağın aşağıda ki unsurlara göre dizaynı ile mümkündür.

 • Kalite yönetimi
 • Personel ve organizasyon
 • Bina, donanım, ekipman ve materyaller
 • Dokümantasyon
 • Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım
 • Kalite kontrol ve yeterlilik testleri
 • Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme
 • Şikayetler ve geri çağırma
 • Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi
 • Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi
 • İçsel ve dışsal denetim

GMP Faydaları
GMP ile gelecek olan faydaların bir kısmı aşağıda listeleli bir şekilde verilmiştir.

 • GMP ile üretim süreçlerine tam hakim olunmaktadır.
 • GMP ile üretim proseslerinde devamlılık sağlanmaktadır.
 • GMP ile yasal denetimlere hep hazır olunmaktadır.
 • GMP ile müşteri memnuniyeti elde edilmektedir.
 • GMP ile yasal uygunluk elde edilmektedir.
 • GMP ile her zaman tercih edilen tedarikçi ve hizmet sağlayıcı olunmaktadır.

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları; ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içeren bir standarttır. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve bu ürünlerin dağıtımında temel yaklaşımlardan olup, ürünlerde kalite sağlamak için;

 • Hammadde
 • İşleme
 • Ürün geliştirme
 • Üretim
 • Paketleme
 • Depolama
 • Dağıtım

aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

TSE, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Belgelendirmesi faaliyetlerine 10 Aralık 2012 Pazartesi günü başlamıştır.
İyi Üretim Uygulamaları-GMP, gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kontaminasyon olasılığını önlemek ve bununla birlikte güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.
Avrupa Birliği´nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, 2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için geçerlidir. Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilecek olup, ülkemizde de 2013 yılında başlayacak uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacaktır.
Türk Standartları Enstitüsü olarak, Türkiye´de ve uluslararası alanda kozmetik sektöründe hizmet veren firmaların iyi üretim uygulamalarını; TS EN ISO 22716 / Mayıs 2008 "Kozmetik – İyi Üretim Uygulamaları Kapsamında Kılavuz" standardı uyarınca belgelendirmeye başlamıştır.
Bu çerçevede İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Belgelendirmesine ilişkin müracaat formu ve diğer dokümanlara ilgili kaynaklardan ulaşılabileceğini belirtmek gerekir.
Üretim adına bir kalite yaklaşımı olmasının yanı sıra gıda sanayi personellerinin profesyonel işleyişini sağlayarak güven duyulan ve etkili ürün temin edilmesini sağlar. Bir kuruluşun bütün yanları ile yani, sahip olması gereken esas nitelikleri ile her üretim aşaması adına çeşitli kriterler değerlendirmektedir. Üretim alanı, işletmenin çevresi, kullanılan aleti malzeme ve üretim aşaması, işletme personeli ve ham maddenin kalite ve güvenilir olduğunu tanımlar ve kontrol eder. Gıda, ilaç, kozmetik sektörünü kapsamına alan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin kozmetik kategorisinden kabul eden Kozmetik kanununun kabul edilmesi ile bu sektörü de kapsamına almaktadır.
GMP (iyi üretim uygulamaları) hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Taksim Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.